Izašao je broj 91 časopisa "Sport za sve" (srpanj - rujan 2017.),časopisa za stručna i organizaciona pitanja Hrvatskog saveza sportske rekreacije.

Upoznajte se sa sadržajem ovog broja                                                                                                                           

 s91c91

 

 Časopis možete nabaviti u Hrvatskom savezu sportske rekreacije "Sport za sve",Zagreb,trg K.Ćosića 11,po cijeni od 25 kuna.Za učenike , studente i umirovljenike 20 kuna, a za inozemstvo 5€ + poštarina