01 - 08. RUJAN 2018.

EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Organiziran s ciljem promidžbe športa i tjelesne aktivnosti u Europskoj uniji. Projekti koji će se provoditi uz financijsku potporu Erasmus+ programa trebali bi pridonijeti provedbi Europskog tjedna sporta.

Dodatni dokumenti

TJEDAN EUROPSKE KAMPANJE PROMOCIJE TJELESNE AKTIVNOSTI I ZDRAVLJA

Rujan - listopad 2018.

NowWeMove je najveća europska kampanja promocije tjelesne aktivnosti čija je vizija postići 100 milijuna više tjelesno aktivnih građana u Europi do 2020. god.

Dodatni dokumenti

 


10. rujna 2018.
U suradnji sa Uredom za programe lokalnog športa HOO-a

Dodatni dokumenti


04 - 07. Listopad 2018. MALI LOŠINJ
U susretima pojedinaca i ekipa rekreativci provode aktivni odmor.

Dodatni dokumenti