Održana Izborna skupština Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“

U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (soba br.48) u Zagrebu, održana je 04.prosinca 2019.godine Izborna Skupština Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ . Na sjednici su predložene kandidature, a nedugo potom su i izabrani Predsjednik, Potpredsjednik, te članovi Upravnog i Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2019-2023. godine

Za Predsjednika Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ jednoglasno je izabran prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak.

Ivan Lovreković,prof., također jednoglasnom odlukom Skupštine izabran je za Potpredsjednika Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“.

Jednoglasnom odlukom Skupštine prof.emeritus dr.sc.VLADIMIR FINDAK izabran je za doživotnog počasnog Predsjednika Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“.

Stari i novi predsjednik prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak zahvalio se delegatima Skupštine na ukazanom povjerenju i izboru za Predsjednika Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ za novo četverogodišnje razdoblje.

Za članove Upravnog odbora Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ izabrani su:

 1. emeritus dr.sc.VLADIMIR FINDAK (po funkciji Predsjednik Upravnog odbora)
 2. IVAN LOVREKOVIĆ (po funkciji Potpredsjednik Saveza)
 3. KATJA PIJACA, član
 4. MARIJAN VUGRINČIĆ, član
 5. SLAVKO DEDI, član
 6. sc.GORAN VRBANAC, član
 7. MLADEN POKRAJČIĆ,član
 8. DAMIR LAŠTRE,član
 9. STIPE KRALJEVIĆ,član

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ izabrani su:

 1. MARIJAN GUSTINČIĆ, predsjednik
 2. DIANA TRČAK REGOVIĆ, član
 3. ANITA BEŠIĆ, član.