SVEČANOST OBILJEŽAVANJA “Dana sportske rekreacije Hrvatske”

Mjesto obilježavanja i točan datum odrediti će se naknadno