Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za sve" je član:

 • Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a)
 • Svjetskog saveza "Sport za sve" (TAFIS-a)
 • Europske asocijacije "Sport za sve" (ESFAN-a)
 • Europske federacije sporta radnika i poduzeća  (EFCS-a)
 • Europske konfederacije "Sport-zdravlje" (CESS-a)

Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ je nacionalna krovna organizacija koja uključuje u sportsko rekreacijske djelatnosti sve strukture i dobne skupine građana, koji žele da im sportsko rekreacijski sadržahi postanu životna potreba i svakodnevna navika. Njihovo provođenje moguće je u kući, stanu, dvorištu, stambenoj četvrti, mjesnim, gradskim, prigradskim, zdravstveno – preventivnim, turističkim, zimskim i ljetnim rekreacijskim centrima. U njima sportska rekreacija postaje osnovni sadržaj aktivnog odmora, koji se može provoditi i u pauzama tijekom radnog vremena. Cilj joj je da građani (prvenstveno oni koji ne pohađaju nastavu tjelesnog odgoja ili ne treniraju u sportskim klubovima) steknu i koriste znanja, vještine i navike u provedbi raznih oblika tjelesne aktivnosti, te da im rekreacijsko vježbanje postane civilizacijska i kulturološka potreba za poboljšanje i očuvanje zdravlja i poboljšanje ukupne kvalitete života. Dostignimo Europu, približimo se sa sadašnjih manje od 10% naših aktivnih građana uključenih u „Sport za sve“ europskim standardima koji se kreću od 13 do 72% aktivnih sudionika u odnosu na broj stanovnika.

Programi sportske rekreacije

“Sport za sve”

Savezi, društva i udruge sportske rekreacije „Sport za sve“, njihove županijske, gradske i općinske udruge, privatni i društveni sportsko rekreacijski centri, posebno turistički i zdravstveno preventivni, kao i brojna odmarališta u zajednici sa Hrvatskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ nude na osnovu struke i znanstvenih saznanja u nas i u svijetu slijedeće programe aktivnosti za:

Poduku početnika i naprednih, te slobodne aktivnosti u:                    plivanje1

 • plivanju, skijanju, vožnji na biciklu, klizaljkama i koturaljkama,
 • aktivnostima na i u vodi (jedrenje, surfanje, splavarenje, veslanje, vožnje na čamcima, letenje padobranom i sl.),
 • aktivnosti u prirodi (pješačenje, trčanje, izleti, ture, logorovanja, zimovanja i sl.).

Manifestacije – Festivale:

 • rekreacijska natjecanja (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna),
 • obilježavanje svjetskog dana sporta, pješačenja, nacionalnih manifestacija povodom državnih praznika, susreta žena rekreativki, tenisača, kuglaša, stolno tenisača, sportsko rekreacijskih festivala sela, obitelji, osoba narušenog zdravlja i sl.

Redovne oblike aktivnosti:                                                                       aerobik

 • satove klasičnih oblika rada i satove po izboru aktivnosti,
 • satove za osobe sa smanjenim sposobnostima,
 • ciljane sportsko rekreacijske programe,
 • MPAO (medicinski programirani aktivni odmori),
 • Vježbanje kroz razne programe aerobika, fitnesa, wellnesa, team buildinga i sl.

Iz redova aktivnih sudionika u suradnji sa Hrvatskom olimpijskom akademijom osposobljavaju se stručni kadrovi voditelji sportske rekreacije (dva tečaja po 4 dana tijekom jedne godine). Tečajevi su ciljani za rad na provedbi pojedinih sadržaja i oblika aktivnosti i mogu biti dopuna osnovnoj profesiji i pripremi za studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu (Katedra za sportsku rekreaciju).

Budite aktivni učesnik barem nekih od predloženih manifestacija, te tako povećajte postotak sudioniku u „Sportu za sve“ Hrvatske.