ČLANICE SAVEZA

ŽUPANIJSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Sisačko-moslavačke županije
e-mail: sportska.zajednica.smz@email.t-com.hr
kontakt osoba: Ljiljana Gavranović

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Šibensko-kninske županije
e-mail: dragan.lujanovic@gmail.com
kontakt osoba: Dragan Lujanović

GRAD ZAGREB
Zagrebački savez sportske rekreacije «Sport za sve» Zagreb
e-mail: rekreacija@zg.sport.hr
kontakt osoba: Josip Tus

ISTARSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije županije Istarske
e-mail: vjekoslav.jozanovic@gmail.com
kontakt osoba: Vjekoslav Jozanović

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Varaždinske županije
e-mail: darko.novoselec@hep.hr
kontakt osoba: Darko Novoselec

ZADARSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Zadarske županije
e-mail: relax.katja@gmail.com
kontakt osoba: Katja Pijaca

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko-baranjske županije
e-mail: rekreacija.obz@gmail.com
kontakt osoba: Kristinka Marković

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Međimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve»
e-mail: mssr@ck.t-com.hr
kontakt osoba: Marijan Vugrinčić

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Savez za športsku rekreaciju „Šport za sve“ Primorsko-goranske županije
e-mail: ksr.gorovo@gmail.com
kontakt osoba: Dalibor Korenić

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Splitsko-dalmatinske županije
e-mail: ivica.grubisic87@gmail.com
kontakt osoba: Ivica Grubišić

VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Virovitičko-podravske županije
e-mail: komar.renato2@gmail.com
kontakt osoba: Zvonko Špoljarić

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije „Sport za sve“
e-mail: mi.sergej@gmail.com
kontakt osoba: Sergej Milivojević

GRADSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije «Sport za sve» Slavonski Brod
e-mail: sport-sb@sb.t-com.hr
kontakt osoba: Krunoslav Janjić

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Savez za sportsku rekreaciju grada Vinkovci
e-mail: zajednica@sport-vinkovci.hr
kontakt osoba: Luka Pedić

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Športsko rekreativni  savez grada Velika Gorica
e-mail : info.srsgvg@gmail.com
kontakt osoba  : Domagoj Sučić

ISTAKNUTI ZNANSTVENI I STRUČNI DJELATNICI U SPORTSKOJ REKREACIJI

1. Prof.emeritus dr. sc. Vladimir Findak
2. Ivan Lovreković
3. mr.sc. Goran Vrbanac
4. Marijan Vugrinčić

UDRUGE SPORTSKE REKREACIJE IZ ŽUPANIJA KOJE NEMAJU OSNOVANE ŽUPANIJSKE ILI GRADSKE SAVEZE SPORTSKE REKREACIJE „Sport za sve“

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
Udruga žena športske rekreacije Otočac
e-mail: s.bizanovic@gmail.com
kontakt osoba: Suzana Bižanović

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Društvo za športsku rekreaciju «OGULIN»
e-mail: sjenica@vip.hr
kontakt osoba: Đurđa Boban

Karlovačko društvo za športsku rekreaciju
e-mail: katica.bene@ksz.hr
kontakt osoba: Đuka Batinić

Športski aerobic klub „Dinamic“ Karlovac
e-mail: marina.c@ksz.hr
kontakt osoba: Marina Capan Nikolić

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
Društvo za športsku rekreaciju «Sokol» Bjelovar
e-mail: grulas0@gmail.com
kontakt osoba: Tibor Grula

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Društvo športske rekreacije «Samobor»
e-mail: dsrsamobor@gmail.com
kontakt osoba: Diana Trčak Regović, Ivan Bezjak

Fitness klub „FORTIS“ Domaslovec
e-mail: vlado.sekelj@gmail.com
kontakt osoba: Vladimir Sekelj

Klub „OF“ Samobor
e-mail: dina@fittnessof.com
kontakt osoba: Dina Balić

Društvo sportske rekreacije „OUT FIT“ Samobor
e-mail: dina@fittnessof.com
kontakt osoba: Tihana Rađenović

Društvo športske rekreacije „Šport za sve“ Dugo Selo – Puhovo
e-mail: ivicagrgic15@zg.t-com.hr
kontakt osoba:Ivica Grgi

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
Športski savez invalida Brodsko posavske županije
e-mail: ssi.bpz@sb.t-com.hr
kontakt osoba: Ivan Čosić

Društvo športske rekreacije Gornji Bogičevci
e-mail: kozmandamir@gmail.com
kontakt osoba: Kozman Damir

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar
e-mail: hrvatska.zena@vk.t-com.hr
kontakt osoba: Ivanka Hrgović

Udruga žena Stari Mikanovci
e-mail: slavasm2015@gmail.com
kontakt osoba: Slavica Čurdinjaković

Udruga žena Stari Jankovci
e-mail: jasnasajtos@gmail.com
kontakt osoba: Jasna Šajtoš

Udruga „Hrvatska žena“ Slakovci
e-mail: marijadukic@windowslive.com
kontakt osoba: Marija Jurić

Udruga žena „Pilates“ Tordinci
e-mail: vesna@vers.hr
kontakt osoba: Vesna Božić

Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“ Vukovar
e-mail: jelka.gavric@zsvu.pravosudje.hr
kontakt osoba: Jelka Gavrić

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
Udruga za sport i rekreaciju „Tvornica sporta“ Požega
e-mail: tvornicasporta@gmail.com
kontakt osoba: Dario Pisker

Športski klub „Croatia“ POŽEGA
e-mail: skcroatia@gmail.com
kontakt osoba: Zdravko Kovačević