ČLANICE SAVEZA

 1. ŽUPANIJSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“
 1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Sisačko-moslavačke županije

e-mail: sportska.zajednica.smz@email.t-com.hr

kontakt osoba: Ivo Šimac

 1. ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Šibensko-kninske županije

e-mail: dragan.lujanovic@gmail.com

kontakt osoba: Dragan Lujanović

 1. GRAD ZAGREB

Zagrebački savez sportske rekreacije «Sport za sve» Zagreb

e-mail: zssr.sportzasve@gmail.com

kontakt osoba: Josip Tus

 1. ISTARSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije županije Istarske

e-mail: aldokrelja@gmail.com

kontakt osoba: Aldo Krelja

 1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Varaždinske županije

e-mail: nikola.sedlar8@gmail.com

kontakt osoba: Nikola Sedlar

 1. ZADARSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Zadarske županije

e-mail: relax.katja@gmail.com

kontakt osoba: Katja Pijaca

 1. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko-baranjske županije

e-mail: rekreacija.obz@gmail.com

kontakt osoba: Sandra Petrović

 1. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Međimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve»

      e-mail: mssr.sportzasve@gmail.com   

      kontakt osoba: Marijan Vugrinčić

 1. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Savez za športsku rekreaciju „Šport za sve“ Primorsko-goranske županije

e-mail: ksr.gorovo@gmail.com

kontakt osoba: Dalibor Korenić

 1. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Splitsko-dalmatinske županije

          e-mail: damirlastre81@gmail.com

kontakt osoba: Damir Laštre

 1. VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA

    Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Virovitičko-podravske županije

e-mail:    shelena1606@gmail.com

     kontakt osoba: Helena Bukvić

 1. KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA:

Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije „Sport za sve“

e-mail: slavkodedi6@gmail.com

kontakt osoba: Slavko Dedi

 1. VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Savez za sportsku rekreaciju Vukovarsko–srijemske županije „SPORT ZA

SVE“

e-mail: igor_vk@net.hr

kontakt osoba: Igor Banovac

 1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Zagrebačke županije

e-mail: dsrsamobor@gmail.com

kontakt osoba: Ljiljana Šurbek Bošnjak

 1. GRADSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“
 1. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Savez sportske rekreacije «Sport za sve» Slavonski Brod

e-mail: janjic.krunoslav@gmail.com

kontakt osoba: Krunoslav Janjić

 1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Karlovački savez sportske rekreacije

e-mail: marina.c@ksz.hr

kontakt osoba: Marina Capan

 • UDRUGE SPORTSKE REKREACIJE IZ ŽUPANIJA KOJE NEMAJU OSNOVANE ŽUPANIJSKE SAVEZE SPORTSKE REKREACIJE„Sport za sve“
 1. LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA:

Udruga žena športske rekreacije Otočac

e-mail: s.bizanovic@gmail.com

kontakt osoba: Suzana Bižanović

 1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA:
 2. Društvo za športsku rekreaciju «OGULIN»

e-mail: didabrozi321@gmail.com

kontakt osoba: Dijana Brozović

 1. BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA:

Društvo za športsku rekreaciju «Sokol» Bjelovar

e-mail: grulas0@gmail.com

kontakt osoba: Tibor Grula

 1. BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
 2. Športski savez invalida Brodsko posavske županije

e-mail: ssi.bpz@sb.t-com.hr

kontakt osoba: Ivan Čosić

 1. Društvo športske rekreacije Gornji Bogičevci

e-mail: opcinagbnacelnik@gmail.com

kontakt osoba: Pavo Klarić

 1. POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA:
 2. Udruga za sport i rekreaciju „Tvornica sporta“ Požega

e-mail: tvornicasporta@gmail.com

kontakt osoba: Dario Pisker

 1. Športski klub „Croatia“ POŽEGA

e-mail: skcroatia@gmail.com

kontakt osoba: Zdravko Kovačević

 1. OSTALE ČLANICE
 1. Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar

e-mail: hrvatska.zena@vk.t-com.hr

kontakt osoba: Ivanka Hrgović

 1. Udruga žena Stari Mikanovci

e-mail: slavasm2015@gmail.com

kontakt osoba: Slavica Čurdinjaković

 1. Udruga žena Stari Jankovci

e-mail: jasnasajtos@gmail.com

kontakt osoba: Jasna Šajtoš

 1. Udruga „Hrvatska žena“ Slakovci

e-mail: marijadukic@windowslive.com

kontakt osoba:  Marija Jurić

 1. Udruga žena „Pilates“ Tordinci

e-mail: vesna@vers.hr

kontakt osoba: Vesna Božić

 1. Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“ Vukovar

e-mail: jelka.gavric@zsvu.pravosudje.hr

                  kontakt osoba:  Jelka Gavrić

 1. Zajednica športskih udruga i saveza Slatina

e-mail: zstipanic@mup.hr

kontakt osoba: Željko Stipanić

 1. ISTAKNUTI ZNANSTVENI I STRUČNI DJELATNICI U SPORTSKOJ REKREACIJI
 2. emeritus dr.sc.Vladimir Findak
 3. Ivan Lovreković
 4. sc.Goran Vrbanac
 5. Marijan Vugrinčić