ČLANICE SAVEZA

ŽUPANIJSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Sisačko-moslavačke županije
e-mail: sportska.zajednica.smz@email.t-com.hr
kontakt osoba: Ljiljana Gavranović

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Šibensko-kninske županije
e-mail: dragan.lujanovic@gmail.com
kontakt osoba: Dragan Lujanović

GRAD ZAGREB
Zagrebački savez sportske rekreacije «Sport za sve» Zagreb
e-mail: rekreacija@zg.sport.hr
kontakt osoba: Josip Tus

ISTARSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije županije Istarske
e-mail: vjekoslav.jozanovic@gmail.com
kontakt osoba: Vjekoslav Jozanović

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Savez športske rekreacije „Šport za sve“ Varaždinske županije
e-mail: darko.novoselec@hep.hr
kontakt osoba: Darko Novoselec

ZADARSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Zadarske županije
e-mail: relax.katja@gmail.com
kontakt osoba: Katja Pijaca

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko-baranjske županije
e-mail: rekreacija.obz@gmail.com
kontakt osoba: Kristinka Marković

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Međimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve»
e-mail: mssr@ck.t-com.hr
kontakt osoba: Marijan Vugrinčić

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Savez za športsku rekreaciju „Šport za sve“ Primorsko-goranske županije
e-mail: ksr.gorovo@gmail.com
kontakt osoba: Dalibor Korenić

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Splitsko-dalmatinske županije
e-mail: ivica.grubisic87@gmail.com
kontakt osoba: Ivica Grubišić

VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Virovitičko-podravske županije
e-mail: komar.renato2@gmail.com
kontakt osoba: Zvonko Špoljarić

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije „Sport za sve“
e-mail: mi.sergej@gmail.com
kontakt osoba: Sergej Milivojević

GRADSKI SAVEZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Savez sportske rekreacije «Sport za sve» Slavonski Brod
e-mail: sport-sb@sb.t-com.hr
kontakt osoba: Krunoslav Janjić

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Savez za sportsku rekreaciju grada Vinkovci
e-mail: zajednica@sport-vinkovci.hr
kontakt osoba: Luka Pedić

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Športsko rekreativni  savez grada Velika Gorica
e-mail : info.srsgvg@gmail.com
kontakt osoba  : Domagoj Sučić

UDRUGE SPORTSKE REKREACIJE IZ ŽUPANIJA KOJE NEMAJU OSNOVANE ŽUPANIJSKE ILI GRADSKE SAVEZE SPORTSKE REKREACIJE „Sport za sve“

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
Udruga žena športske rekreacije Otočac
e-mail: s.bizanovic@gmail.com
kontakt osoba: Suzana Bižanović

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Društvo za športsku rekreaciju «OGULIN»
e-mail: sjenica@vip.hr
kontakt osoba: Đurđa Boban

Karlovačko društvo za športsku rekreaciju
e-mail: katica.bene@ksz.hr
kontakt osoba: Đuka Batinić

Športski aerobic klub „Dinamic“ Karlovac
e-mail: marina.c@ksz.hr
kontakt osoba: Marina Capan Nikolić

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
Društvo za športsku rekreaciju «Sokol» Bjelovar
e-mail: grulas0@gmail.com
kontakt osoba: Tibor Grula

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Društvo športske rekreacije «Samobor»
e-mail: dsrsamobor@gmail.com
kontakt osoba: Diana Trčak Regović, Ivan Bezjak

Fitness klub „FORTIS“ Domaslovec
e-mail: vlado.sekelj@gmail.com
kontakt osoba: Vladimir Sekelj

Klub „OF“ Samobor
e-mail: dina@fittnessof.com
kontakt osoba: Dina Balić

Društvo sportske rekreacije „OUT FIT“ Samobor
e-mail: dina@fittnessof.com
kontakt osoba: Tihana Rađenović

Društvo športske rekreacije „Šport za sve“ Dugo Selo – Puhovo
e-mail: ivicagrgic15@zg.t-com.hr
kontakt osoba:Ivica Grgi

JANAF d.d.
e-mail: tatjanaraicvodopic@janaf.hr
kontakt osoba: Tatjana Raić Vodopić

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
Športski savez invalida Brodsko posavske županije
e-mail: ssi.bpz@sb.t-com.hr
kontakt osoba: Ivan Čosić

Društvo športske rekreacije Gornji Bogičevci
e-mail: kozmandamir@gmail.com
kontakt osoba: Kozman Damir

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar
e-mail: hrvatska.zena@vk.t-com.hr
kontakt osoba: Ivanka Hrgović

Udruga žena Stari Mikanovci
e-mail: slavasm2015@gmail.com
kontakt osoba: Slavica Čurdinjaković

Udruga žena Stari Jankovci
e-mail: jasnasajtos@gmail.com
kontakt osoba: Jasna Šajtoš

Udruga „Hrvatska žena“ Slakovci
e-mail: marijadukic@windowslive.com
kontakt osoba: Marija Jurić

Udruga žena „Pilates“ Tordinci
e-mail: vesna@vers.hr
kontakt osoba: Vesna Božić

Udruga za sport i rekreaciju „Top sport“ Vukovar
e-mail: jelka.gavric@zsvu.pravosudje.hr
kontakt osoba: Jelka Gavrić

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
Udruga za sport i rekreaciju „Tvornica sporta“ Požega
e-mail: tvornicasporta@gmail.com
kontakt osoba: Dario Pisker

Športski klub „Croatia“ POŽEGA
e-mail: skcroatia@gmail.com
kontakt osoba: Zdravko Kovačević

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Zajednica športskih udruga i saveza Slatina
e-mail: zstipanic@mup.hr
kontakt osoba: Željko Stipanić