KOMISIJE

ODBORI, KOMISIJE, POVJERENSTVA I UREDNIŠTVO ČASOPISA HRVATSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE „Sport za sve“ u mandatnom razdoblju 2015.-2019. godine

 

STRUČNI ODBOR:

 1. mr.sc.Željko Černić – predsjednik
 2. Vjekoslav Jozanović – član
 3. Ivan Drčelić – član
 4. Dalibor Korenić – član
 5. Ante Mihaljević – član

 

ODBOR ZA OBUKU NEPLIVAČA

 1. prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – predsjednik
 2. prof.dr.sc. Goran Leko

 

KOMISIJA ZA MARKETING I FINANCIJE

 1. Dario Činić – predsjednik
 2. Slavko Dedi – član
 3. Ivica Grubišić – član
 4. Marija Bilman – član

 

ODBOR ZA DODJELU MEDALJA ZA RAZVOJ SPORTSKE REKREACIJE „Mirko Relac“

 1. Marijan Vugrinčić – predsjednik
 2. prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – član
 3. Ivan Lovreković – član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU GODIŠNJIH PRIZNANJA ZA AKTIVNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI „IGRE ZA SVE“

 1. Ivan Lovreković – predsjednik
 2. Željko Lovrenčić,dipl.ing. – član
 3. Milan Ilić – član

 

UREDNIŠTVO ČASOPISA „Sport za sve“

 1. prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – glavni i odgovorni urednik
 2. Milan Ilić – tehnički urednk
 3. Vlatko Maček – tajnik
 4. mr.sc.Goran Vrbanac – član
 5. Stipe Kraljević – član
 6. mr.Alen Baščevan – član

 

Recenzenti Časopisa „Sport za sve“

 1. emeritus dr.sc.Vladimir Findak
 2. dr.Mirna Andrijašević
 3. Ivan Lovreković

 

KOMISIJA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE PROJEKATA

 1. Marijan Vugrinčić – predsjednik
 2. Gordana Veselić – član
 3. sc.Zdenko Šipić – član
 4. Željko Lovrenčić,dipl.ing. – član

 

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

 1. sc.Zdenko Šipić – predsjednik
 2. sc.Željko Černić – član
 3. med.Vladimir Bošnjak – član

 

KOMISIJA ZA ŽENE U SPORTSKOJ REKREACIJI

 1. Snježana Beri – predsjednik
 2. Evica Čutoraš – član
 3. Valentina Novosel – član
 4. Danica Korunić – član
 5. Đenifer Glumac – član

 

NADZORNI ODBOR

 1. Željko Lovrenčić – predsjednik
 2. Diana Trčak Regović – član
 3. Marijan Gustinčić – član