KOMISIJE

ODBORI, KOMISIJE, POVJERENSTVA I UREDNIŠTVO ČASOPISA HRVATSKOG SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE „Sport za sve“ u mandatnom razdoblju 2015.-2019. godine

 

STRUČNI ODBOR:

 1. Mr.sc.Željko Černić – predsjednik
 2. Vjekoslav Jozanović – član
 3. Ivan Drčelić – član
 4. Dalibor Korenić – član
 5. Ante Mihaljević – član

 

ODBOR ZA OBUKU NEPLIVAČA

 1. Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – predsjednik
 2. Prof.dr.sc. Goran Leko

 

KOMISIJA ZA MARKETING I FINANCIJE

 1. Dario Činić – predsjednik
 2. Slavko Dedi – član
 3. Ivica Grubišić – član
 4. Marija Bilman – član

 

ODBOR ZA DODJELU MEDALJA ZA RAZVOJ SPORTSKE REKREACIJE „Mirko Relac“

 1. Marijan Vugrinčić – predsjednik
 2. Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – član
 3. Ivan Lovreković – član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU GODIŠNJIH PRIZNANJA ZA AKTIVNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI „IGRE ZA SVE“

 1. Ivan Lovreković – predsjednik
 2. Željko Lovrenčić,dipl.ing. – član
 3. Milan Ilić – član

 

UREDNIŠTVO ČASOPISA „Sport za sve“

 1. Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak – glavni i odgovorni urednik
 2. Milan Ilić – tehnički urednk
 3. Vlatko Maček – tajnik
 4. Mr.sc.Goran Vrbanac – član
 5. Stipe Kraljević – član
 6. Mr.Alen Baščevan – član

 

UREĐIVAČKI ODBOR ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

 1. Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak, predsjednik
 2. Željko Lovrenčić,dipl.ing., član
 3. Lidija Petranović, član

 

Recenzenti Časopisa „Sport za sve“

 1. Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak
 2. Dr.Mirna Andrijašević
 3. Ivan Lovreković

 

KOMISIJA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE PROJEKATA

 1. Marijan Vugrinčić – predsjednik
 2. Gordana Veselić – član
 3. Mr.sc.Zdenko Šipić – član
 4. Željko Lovrenčić,dipl.ing. – član

 

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

 1. Mr.sc.Zdenko Šipić – predsjednik
 2. Mr.sc.Željko Černić – član
 3. Dr.med.Vladimir Bošnjak – član

 

KOMISIJA ZA ŽENE U SPORTSKOJ REKREACIJI

 1. Snježana Beri – predsjednik
 2. Evica Čutoraš – član
 3. Valentina Novosel – član
 4. Danica Korunić – član
 5. Đenifer Glumac – član

 

NADZORNI ODBOR

 1. Marijan Gustinčić – predsjednik
 2. Diana Trčak Regović – član
 3. Anita Bešić – član