LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE

LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA HRVATSKE

Organizator je Hrvatski kineziološki savez u suradnji s pokroviteljima. Traje četiri do pet dana u drugom dijelu mjeseca lipnja, a održava se u različitim gradovima na moru, najčešće je do sada bila organizirana u Rovinju i Poreču. Sudjeluje 300-400 sudionika-kineziologa iz cijele Hrvatske. Svake godine „Škola“ ima određenu aktualnu stručnu temu, na njoj se prezentiraju glavni referat, koreferati i priopćenja po tematskim cjelinama. Stručni radovi tiskaju se u Zborniku radova. Rad „Škole“ zamišljen je i kao radionica u kojoj će svaki stručnjak moći pokazati svoja postignuća ili rad u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije.