SAVJETOVANJE STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE HRVATSKE

SAVJETOVANJA I SKUPOVI STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE HRVATSKE

Savez u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskom olimpijskom akademijom i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, savezima i društvima sportske rekreacije i nekim međunarodnim asocijacijama organizira niz različitih međunarodnih i domaćih stručnih skupova različitih tematskih cjelina iz područja sportske rekreacije. Ističemo tradicionalna nacionalna stručna savjetovanja koja se održavaju svake druge godine u trajanju od dva do tri dana u različitim destinacijama.

Hrvatsko Savjetovanje o obuci neplivača

Do sada je organizirano 15. Savjetovanja u različitim destinacijama: Čakovec (1994. i 2000.), Opatija (1995.), Pula (1996.), Topusko (1997.), Bizovačke toplice (1998.), Split (2002.), Rovinj (2004.), Mali Lošinj (2006.), Koprivnica (2008.), Rijeka (2012), i Orahovica (2010., 2014., 2016. i 2018.). Održava se tijekom mjeseca listopada ili studenog. Okuplja stručnjake koji se bave obukom plivanja, 100-200 sudionika iz cijele Hrvatske. Program sadrži izlaganja glavnih referata, koreferata i priopćenja na određenu stručnu temu Savjetovanja. Pismeni radovi tiskaju se u Zborniku radova Savjetovanja. Organizira se izlet za sudionike i zabavni program.

Savjetovanje stručnjaka sportske rekreacije Hrvatske

Kao zaseban stručni skup organizira se od 2005. godine, svake druge godine u mjesecu studenom. Do sada se održalo u Daruvaru, Poreču, Zagrebu i Čakovcu. Okuplja 100-200 stručnjaka ili voditelja sportske rekreacije Hrvatske. Na svakom Savjetovanju su zastupljene različite stručne tematske cjeline ili programi sa različitim programskim sadržajima, te radionice za određene teme.