SVJETSKI DAN SPORTA

SVJETSKI DAN SPORTA

TAFISA, svjetska asocijacija „Sporta za sve“ organizira Svjetski dan sporta „Challange day – Dan izazova“, jednu od najmasovniju međunarodno sportsko rekreacijsku manifestaciju u kojoj sudjeluje 50-tak zemalja svijeta. Obilježava se svake godine posljednje srijede u mjesecu svibnju. Tog dana se pozivaju građani da se uključe minimalno 15 minuta u neki oblik sportsko rekreacijskih aktivnosti. Da bi se pobudilo veće zanimanje, TAFISA organizira međunarodno natjecanje gradova, razvrstanih u kategorije prema broju stanovnika. Cilj je obuhvatiti aktivnošću što veći postotak građana u odnosu na ukupnu populaciju građana. Svaki prijavljeni grad u toj međunarodnoj konkurenciji dobiva od TAFISA-e i svog partnera-grad.