O savezu

HRVATSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE

“Sport za sve”

Croatian  Association “Sport for all” 

 član EFCS, TAFISA, CESS, member 

HR – 10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

C R O A T I A

 

Predsjednik: prof.emeritus dr.sc.VLADIMIR FINDAK

Potpredsjednik: IVAN LOVREKOVIĆ,prof.

Glavni tajnik: VLADIMIR MAČEK,prof.

Poslovna tajnica: LIDIJA PETRANOVIĆ

 

Mandatno razdoblje 2019-2023.

SKUPŠTINA:

Ivan Lovreković (Sisak), Marijan Kos (Sisak), Ivo Šimac (Sisak), Marija Bilman (Novska), Stipe Kraljević (Zagreb), Snježana Beri (Zagreb), Valentina Novosel Kukolja (Zagreb),  mr.sc.Goran Vrbanac (Pula), Vjekoslav Jozanović (Pula), Aldo Krelja (Rovinj), Kristina Jurić (Pazin), Darko Novoselec (Varaždin), Velimir Čić (Varaždin), Vinko Harjač (Lančić-Knapić), Željko Gašparović (Osijek), Emil Pravdić (Osijek), Dubravko Ižaković (Osijek), Marijan Vugrinčić (Čakovec), Nada Hoblaj (Mursko Središće), Danica Korunić (Čakovec), Daniela Škrobar (Lopatinec), Mladen Pokrajčić (Krk), Dalibor Korenić (Opatija), Davorin Klobučar (Brod na Kupi), Jozo Šantak (Slatina), Zvonko Špoljarić (Vukosavljevica), Helena Bukvić (Podgorje), Slavko Dedi (Koprivnica), Snježana Dolenec (Koprivnica), Marijan Janeković (Koprivnica),  Katja Pijaca (Zadar), Radojka Antić (Zadar), Marina Tomas (Zadar), Dragan Lujanović (Knin), Tomislav Travčić (Šibenik),  Šime Živković (Radonić), Mate Krolo (Split), Damir Laštre (Split), Željko Mišić (Split), Antonija Šaša (Slavonski Brod), Nikola Jurković (Vinkovci), Mario Oljača (Velika Gorica) i prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak (Zagreb).

UPRAVNI ODBOR:

prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak (po funkciji predsjednik Upravnog odbora), Ivan Lovreković (po funkciji potpredsjednik Saveza), Slavko Dedi, Damir Laštre, Stipe Kraljević, Katja Pijaca, Mladen Pokrajčić, mr.sc.Goran Vrbanac i Marijan Vugrinčić.

NADZORNI ODBOR:

Marijan Gustinčić (predsjednik),  Diana Trčak Regović (član) i Anita Bešić  (član).

 

O nama

Povijest Saveza i sadašnje funkcioniranje

 • osnovan 11.studenog 1951.godine u Ljubljani (pod nazivom „Partizan Hrvatske – Savez za tjelesni odgoj i rekreaciju)
 • godine mijenja naziv u „Partizan Hrvatske – Savez za sportsku rekreaciju“
 • godine pravni slijednik – naziv Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“

Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“  ima status nacionalnog sportskog saveza, kao punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora, te spada u grupaciju tzv. neolimpijskih sportova odnosno saveza.

Savez je član međunarodnih asocijacija:

 • TAFISA – svjetska asocijacija „Sporta za sve“
 • EFCS – europska federacija za tvornički sport
 • CESS – europska konfederacija „Sport-zdravlje“
 • HEPA – europska asocijacija „Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost“
 • ESFAN – europske asocijacija „Sport za sve“

U svojim programskim aktivnostima djeluje na realizaciju raznih oblika sportsko-rekreacijskih programa i aktivnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Djeluje na popularizaciju i razvoj  područja sportske rekreacije u Republici Hrvatskoj

Vrši promidžbu značaja i potreba bavljenja sportsko rekreacijskim aktivnostima građana u funkciji unapređenja zdravlja i kvalitete života.

U svojim programskim aktivnostima organizira i koordinira slijedeće:

 1. Tradicionalne nacionalne manifestacije u različitim sportsko rekreacijskim disciplinama (Ožujski susreti žena, Festival sportske rekreacije Hrvatske, festivali: sanjkanje, nordijsko hodanje, biciklizam, stolni tenis, tenis, kuglanje i badminton, Hrvatski festival sportske rekreacije na selu, te Hrvatski festival sportske rekreacije žena (sveukupno 11 manifestacija kroz godinu)
 2. Potiče i koordinira svjetske i europske sportsko rekreacijske manifestacije poput „Svjetski dan sporta“, „Svjetski dan pješačenja“ „Europski tjedan sporta“, sudjelovanje na Eurosportfestivalima rekreativaca
 3. Organizira različite stručne skupove i savjetovanja na nacionalnoj razini

Najznačajniji su: „Savjetovanja stručnjaka sportske rekreacije Hrvatske“ (do sada održano 8 savjetovanja) i „Hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača“ (do sada održano 14 savjetovanja)

 1. Sudjeluje u osposobljavanju stručnih kadrova za potrebe područja sportske rekreacije putem različitih tečajeva i seminara u suradnji s Obrazovnim ustanovama ili učilištima (više od 10 godina osposobljavanje se provodilo putem Hrvatske olimpijske akademije, a od 2016.godine surađujemo sa Sportskim učilištem iz Zagreba)

Broj članova:

 • cca 13% stanovništva – 500.000 ljudi (procjena i saznanja) bavi se organiziranim oblicima sportske rekreacije u Republici Hrvatskoj
 • Redovne članice Saveza su: 13 županijskih saveza sportske rekreacije, tri gradska saveza sportske rekreacije  (Slavonski Brod, Velika Gorica i Vinkovci), te 20-tak udruga ili društva sportske rekreacije iz županija koje nemaju osnovane županijske ili gradske saveze sportske rekreacije

Veći uspjesi

 1. – u regiji jugoistočne Europe, Hrvatska i naš Savez su lider i vodeća snaga na području sportske rekreacije i Sporta za sve (visoko stručna znanstvena razina, široka baza udruga sportske rekreacije, masovnost sudjelovanja u organiziranim kvalitetnim i sadržajnim programima)
 2. – domaćini: Eurosportfestivala u Rovinju, lipanj 1989.godine, glavni

                                  organizator uz 3.500 sudionika iz 18 zemalja,

                                  17.Europske sportsko rekreacijske Igre u Rovinju, lipanj 2009. uz

                                  4.500 sudionika iz 24 zemlje.

 1. Pokroviteljstvo MOK-a (međunarodnog olimpijskog komiteta)
 • 3 puta: – 1995.g., Festival sportske rekreacije Hrvatske, Rovinj uz 1.500 sudionika

                      u 14 sportova,

                   – 1998.godine, Ožujski susreti žena i obitelji Hrvatske uz 1.000 žena iz 35

                      gradova ili sredina,

                         – 2008.godine, Festival sportske rekreacije osoba starije dobi uz 1.700

                     sudionika iz 65 domova, udruga, matica i klubova osoba starije dobi,

                     program prikaza rekreacijskog tjelesnog vježbanja,plesa i zabavnih

                     rekreacijskih natjecanja

 1. d) Domaćini raznih međunarodnih stručnih skupova i konferencija

 Savez je ponosan na:

 • izdavanje vlastitog stručnog Časopisa „Sport za sve“, jedan od rijetkih nacionalnih   Saveza koji ima svoj časopis, 38 godina  Savez ima svoj časopis ili glasnik, 22 godine  kontinuiranog izlaženja četiri broja godišnje (od 1995.)
 • Savez osigurava godišnje nagrade i priznanja za postignute rezultate i doprinos u radu za pojedince i organizacije ili udruge
 1. Medalja za razvoj sportske rekreacije u Hrvatskoj
 • od 1972.-1995. svakih nekoliko godina (6-10 nagrada)
 • godine uvodi se nagrada za Životno djelo; 10 nagrada (pojedinci i organizacije), svake godine (Svečana Skupština saveza – početkom mjeseca prosinca)
 1. Priznanja za postignute rezultate u nacionalnoj akciji „Sportsko rekreacijske

      aktivnosti i natjecanja na lokalnoj razini – Igre za sve“

 • akcija se organizira od 2006.godine u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom – Uredom za programe lokalnog športa

      Na osnovi izvješća o aktivnostima i natjecanjima prema određenim kriterijima i

      kategorijama dodjeljuju se godišnja priznanja, podjela se vrši na Svečanosti „Dan   

      sportske rekreacije Hrvatske“

 1. Priznanja za sudjelovanje i postignute rezultate u obilježavanju svjetskih sportsko-rekreacijskih manifestacija

-Svjetski dan sporta – svibanj, za sudjelovanje u međunarodnoj konkurenciji

-Svjetski dan pješačenja, 10-tak gradova ili sredina obilježavanja i organizacije organiziranog programa pješačenja

 1. Hrvatsko Savjetovanje o obuci neplivača Hrvatske
 • od 1994.godine do 2000. svake godine, a od 2000. do 2018.godine svake druge godine
 • Savez dodjeljuje priznanja za postignute rezultate za organizacije i pojedince (10 nagrada)