Natječaj HSSR “Sport za sve” za dodjelu Plakete za obuku neplivača – 2021.

Odbor za obuku neplivača Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” raspisuje N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada

za postignute rezultate u obuci neplivača u Republici Hrvatskoj – Plaketa za obuku neplivača – 2021.

Natječaj se raspisuje za dodjelu plaketa fizičkim i pravnim osobama koji u okviru svoje djelatnosti rade na obuci neplivača i populariziranju aktivnosti u vodi kao zdravog načina života.

Prijedloge valja dostaviti najkasnije do 14. rujna 2021., kako bi se obuhvatilo i razdoblje tijekom ovog ljeta, na adresu:

Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve”

Odbor za obuku neplivača

10000 Zagreb, Trg K.Ćosića 11

tel.01/3020 555, fax.01/3020 100

e-mail:hssr@zg.t-com.hr

Letak
Natječaj