SPORTSKO REKREACIJSKA NATJECANJA “IGRE ZA SVE”

Natjecanja na lokalnoj razini u suradnji sa Uredom za programe lokalnog sporta HOO-a.Permanentna akcija koja traje tijekom cijele godine