Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak ponovno izabran za člana Izvršnog odbora EFCS-a

Na Izbornoj skupštini EFCS-a (Europska federacija radničkog i tvorničkog sporta „Sport za sve“) održanoj u Ljubljani 16.lipnja 2018. godine, prof.emeritus dr.sc. Vladimir Findak, predsjednik Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, ponovno je izabran za člana Izvršnog odbora EFCS-a za mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine.
Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ čestita prof.emeritus.dr.sc. Vladimiru Findaku na ponovnom izboru želeći mu uspješan četverogodišnji mandat!